Kurs pierwszej pomocy

Kurs pierwszej pomocy to obowiązkowe szkolenie dla każdej osoby. Pomaga on radzić sobie w trudnych sytuacjach, takich jak wypadek, nagła utrata przytomności, bądź niekontrolowane napady padaczki u osób chorych. Zgodnie z prawem nie udzielenie pomocy w przypadku kontaktu z taką osobą grozi sankcjami karnymi. Dlatego też już w szkole podstawowej wprowadzane są zasady pierwszej pomocy. Na etapie szkoły średniej pojawia się też przedmiot o nazwie Przysposobienie Obronne, na którym uczniowie ćwiczą zdobytą wiedzę z zakresu pierwszej pomocy, na interaktywnych fantomach. Wiedza teoretyczna bowiem nie wystarcza do zdobycia umiejętności w tym zakresie. Kurs pierwszej pomocy jest też obowiązkowym elementem kursu przygotowującego do otrzymania prawa jazdy. Kierowcy są grupą, która najczęściej ma kontakt z wypadkami. W efekcie, są też często jedynymi osobami na miejscu wypadku, które mogą tej pomocy udzielić. Dlatego niezwykle ważne jest, aby aktywnie uczestniczyć w tych zajęciach i w razie potrzeby powtarzać sobie te zasady co jakiś czas. Życie ludzkie to bardzo cenny dar. Jeśli jest ono zagrożone, to naszym obowiązkiem jest zrobić wszystko, aby spróbować je uratować. Dlatego też tak duży nacisk kładzie się na uświadamianie społeczeństwa w tym zakresie.